365691_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
365691
statistikk
2019-11-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2019, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2019Oktober 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta621 359624 286
Internasjonale reservar545 196562 234
Reserveposisjonen i IMF8 9099 120
Spesielle trekkrettar i IMF20 79421 289
Andre internasjonale reservar46 46031 643
Andre krav i valuta1 4413 943