365691_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
365691_tabell
statistikk
2019-11-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2019, endelege tal

Innhald