365679_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
365679
statistikk
2019-06-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2019, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
April 2019Mai 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta592 533594 148
Internasjonale reservar513 036514 274
Reserveposisjonen i IMF8 1098 151
Spesielle trekkrettar i IMF18 83118 942
Andre internasjonale reservar52 55752 781
Andre krav i valuta3 0431 202