365679_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
365679_tabell
statistikk
2019-06-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2019, endelege tal

Innhald