282390_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
282390_tabell
statistikk
2017-04-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2017, endelege tal

Innhald