279413_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
279413_tabell
statistikk
2017-03-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2017, endelege tal

Innhald