249086_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
249086_tabell
statistikk
2016-11-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2016, endelege tal

Innhald