243101_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
243101_tabell
statistikk
2016-04-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2016, endelege tal

Innhald