243099_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
243099_tabell
statistikk
2016-03-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2016, endelege tal

Innhald