Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2015Januar 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta508 524520 3622,3
Internasjonale reservar459 793426 443-7,3
Reserveposisjonen i IMF6 9736 833-2,0
Spesielle trekkrettar i IMF18 44918 078-2,0
Andre internasjonale reservar23 31069 008196,0
Andre krav i valuta9713 235233,2