243097_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
243097_tabell
statistikk
2016-03-14T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Statistikken gir en oversikt over sentralbankens (Norges Banks) internasjonale reserver og valutalikviditeten etter IMF sine SDDS-krav.

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2015, endelege tal

Innhald