202454_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
202454_tabell
statistikk
2015-10-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2015, endelege tal

Innhald