202446_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
202446_tabell
statistikk
2015-06-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
De internasjonale reservene i Norges Bank utgjorde 520,2 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2015, endelege tal

Innhald