201993_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
201993
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2015-03-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 507,2 milliardar kroner ved utgangen av februar. Dette er ein nedgang på 2,9 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2015Februar 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta510 041507 188-0,6
Internasjonale reservar409 642414 3721,2
Reserveposisjonen i IMF8 0017 877-1,5
Spesielle trekkrettar i IMF16 15915 911-1,5
Andre internasjonale reservar76 23969 029-9,5
Andre krav i valuta8 45065 693677,4