201993_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
201993_tabell
statistikk
2015-03-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2015, endelege tal

Innhald