201995_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
201995
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2015-02-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 508,5 milliardar kroner ved utgangen av januar 2015. Dette er ein auke på 41,3 milliardar kroner frå november 2014.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2014Januar 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta486 269508 4704,6
Internasjonale reservar410 855408 916-0,5
Reserveposisjonen i IMF9 4928 000-15,7
Spesielle trekkrettar i IMF16 06216 1580,6
Andre internasjonale reservar49 85975 39651,2
Andre krav i valuta4 1723 339-20,0