201995_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
201995_tabell
statistikk
2015-02-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2015, førebelse tal

Innhald