141813_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141813
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-12-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 465,3 milliardar kroner ved utgangen av november 2014. Dette er ein auke på 12,1 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2014November 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta453 252465 3702,7
Internasjonale reservar355 249376 5526,0
Reserveposisjonen i IMF8 4308 4970,8
Spesielle trekkrettar i IMF14 76715 1892,9
Andre internasjonale reservar74 80765 132-12,9
Andre krav i valuta3 8543 9281,9