141813_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141813_tabell
statistikk
2014-12-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2014, førebelse tal

Innhald