141811_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141811
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-11-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2014, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 453,3 milliardar kroner ved utgangen av oktober. Dette er ein auke på 23,2 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2014Oktober 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta430 128453 2525,4
Internasjonale reservar340 657355 2494,3
Reserveposisjonen i IMF8 0708 4304,5
Spesielle trekkrettar i IMF14 13614 7674,5
Andre internasjonale reservar67 26674 80711,2
Andre krav i valuta7 1143 854-45,8