141811_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141811_tabell
statistikk
2014-11-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2014, endelege tal

Innhald