141449_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141449
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-03-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2014, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 375,1 milliardar kroner ved utgangen av januar 2014. Dette er ein auke på 9,2 milliardar kroner frå november 2013.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2013Januar 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta353 626375 1446,1
Internasjonale reservar310 264315 5361,7
Reserveposisjonen i IMF8 5418 6631,4
Spesielle trekkrettar i IMF13 90914 3253,0
Andre internasjonale reservar20 91236 62175,1
Andre krav i valuta3 8813 9892,8