141449_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141449_tabell
statistikk
2014-03-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2014, endelege tal

Innhald