92430_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
92430
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2013-12-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2013, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 366,0 milliardar kroner ved utgangen av november. Dette er ein auke på 13,2 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Oktober 2013November 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta352 819365 9913,7
Internasjonale reservar303 147313 1323,3
Reserveposisjonen i IMF8 5368 6231,0
Spesielle trekkrettar i IMF13 58913 9672,8
Andre internasjonale reservar27 54830 2709,9
Andre krav i valuta6 0745 452-10,2