92430_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
92430_tabell
statistikk
2013-12-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2013, endelege tal

Innhald