92402_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
92402
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2013-05-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2013, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 329,5 milliardar kroner ved utgangen av april 2013. Dette er ein nedgang på 5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Mars 2013April 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta334 483329 477-1,5
Internasjonale reservar273 653275 1760,6
Reserveposisjonen i IMF8 8638 818-0,5
Spesielle trekkrettar i IMF12 95912 893-0,5
Andre internasjonale reservar39 00832 590-16,5
Andre krav i valuta7 0293 967-43,6