92402_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
92402_tabell
statistikk
2013-05-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2013, endelege tal

Innhald