96812_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
96812
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2013-03-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2013, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 297,8 milliardar kroner ved utgangen av januar 2013. Dette er ein nedgang på 18,0 milliardar kroner frå november 2012.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Januar 2013Februar 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta297 776317 1826,5
Internasjonale reservar254 368269 8786,1
Reserveposisjonen i IMF8 8268 615-2,4
Spesielle trekkrettar i IMF12 65012 9632,5
Andre internasjonale reservar21 93325 72617,3
Andre krav i valuta2 8573 56624,8