96812_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
96812_tabell
statistikk
2013-03-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2013, endelege tal

Innhald