Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)2010

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
16. september 2011 2010 Handelsunderskuddet for IKT-varer øker
16. august 2010 2002-2009 Nedgang i handelen med IKT-varer
22. juni 2009 2002-2008 IKT-eksport for 18 milliarder
12. mars 2008 2002-2007 Verdien av IKT-importen avtar
24. oktober 2007 2000-2006 Telekommunikasjon dominerer eksporten
28. mars 2006 2000-2005 Forsiktig vekst i handelen med IKT-varer
8. februar 2005 1996-2004 Importen av IKT-varer opp 21 prosent
19. februar 2004 2003 Eksport av IKT-varer for 12 milliarder
8. april 2003 2002 Nedgang i handelen med IKT-varer
25. februar 2002 2001 Importoverskot av IKT-varer
5. juni 2001 2000 Stort importoverskot av IKT-varer
12. april 2000 1999 Importoverskot av IKT-varer