Direkteinvesteringer, transaksjoner (opphørt)1998-2009

Grunnet alvorlige kvalitetsproblemer i datagrunnlaget til spesialstatistikken direkteinvesteringer, transaksjoner, har Statistisk sentralbyrå besluttet å legge ned statistikken fra og med statistikkåret 2011. Ved interesse for direkteinvesteringer, transaksjoner, henvises det til statistikken Utenriksregnskap.

Innhold

Arkiv for Direkteinvesteringer, transaksjoner (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. januar 2012 1998-2010 Store direkteinvesteringer i utlandet
30. mai 2011 1998-2009 Direkteinvesteringer i utlandet øker fortsatt
3. juni 2010 1998-2008 Økte direkteinvesteringer i utlandet
19. januar 2009 1998-2007 Reduserte direkteinvesteringer i 2007
17. september 2007 1998-2005 Store utenlandsinvesteringer i 2005