53200_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/dit/aar
53200
Direkteinvesteringer i utlandet øker fortsatt
statistikk
2011-05-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
dit, Direkteinvesteringer, transaksjoner (opphørt), FDI, utlandetFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Direkteinvesteringer, transaksjoner (opphørt)1998-2009

Grunnet alvorlige kvalitetsproblemer i datagrunnlaget til spesialstatistikken direkteinvesteringer, transaksjoner, har Statistisk sentralbyrå besluttet å legge ned statistikken fra og med statistikkåret 2011. Ved interesse for direkteinvesteringer, transaksjoner, henvises det til statistikken Utenriksregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Direkteinvesteringer i utlandet øker fortsatt

Transaksjoner i norske direkteinvesteringer i utlandet var på 216 milliarder kroner i 2009, mot 147 milliarder kroner året før.

Direkteinvesteringer i utenlandske aksjer og andeler utgjorde 60 milliarder kroner, mens lån mellom beslektede selskaper sto for 166 milliarder kroner. Utenlandske direkteinvesteringer i Norge var på 84 milliarder kroner i 2009, en økning sett i forhold til de foregående år. Også her utgjorde lån mellom beslektede selskaper en stor andel.

Brudd i tidsseriene

Fra og med 2005 er tallene basert på Statistisk sentralbyrås rapportsystem for utenriksøkonomi. Systemet innebærer direkte rapportering av beholdninger fra selskapene basert på regnskapsinformasjon, og transaksjonene blir beregnet på grunnlag av endringer i beholdningene. Fram til og med 2004 ble transaksjonsstatistikken produsert i Norges Bank. Tallene var basert på en totalrapportering fra alle norske valutabanker av formidlede betalinger til og fra utlandet. Direkte rapporter fra foretak om betalinger og andre transaksjoner utenom det norske banksystemet lå også til grunn.

Omlegging av rapporteringssystem medfører et brudd i tidsseriene, hvor særlig verdifastsettelsen vedrørende kjøp/salg av aksjer og andeler kan medføre ulikheter mellom gamle og nye datakilder. Det er ikke mulig å revidere tallene bakover etter de nye kildene.

Tabeller: