Utenlandsgjeld2. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra desember 2014 sammen med Fordringer og gjeld overfor utlandet.

Innhold

Arkiv for Utenlandsgjeld - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. september 2014 2. kvartal 2014 Tallene er oppdatert
13. juni 2014 1. kvartal 2014 Tallene er oppdatert
14. mars 2014 4. kvartal 2013 Tallene er oppdatert
13. desember 2013 3. kvartal 2013 Tallene er oppdatert
13. september 2013 2. kvartal 2013 2. kvartal 2013
14. juni 2013 1. kvartal 2013 Liten endring i utenlandsgjelden
15. mars 2013 4. kvartal 2012 Svak oppgang i utenlandsgjelden i 2012
14. desember 2012 3. kvartal 2012 Små endringer i utenlandsgjelden
14. september 2012 2. kvartal 2012 Svak oppgang i gjelden til utlandet
27. juni 2012 1. kvartal 2012 Oppgang i gjelden til utlandet
16. mars 2012 4. kvartal 2011 Økte innskudd og reduserte lån
12. desember 2011 3. kvartal 2011 Bankene øker sin gjeld
16. september 2011 2. kvartal 2011 Bankene reduserer sin gjeld
7. juni 2011 1. kvartal 2011 Statsforvaltningens gjeld til utlandet øker mest
11. mars 2011 4. kvartal 2010 Økning i kredittforetaks obligasjonsgjeld