Gjennomføring i videregående opplæring2008-2013

Innhold

Arkiv for Gjennomføring i videregående opplæring - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. juni 2021 2014-2020 2014-2020
22. juni 2020 2013-2019 2013-2019
13. juni 2019 2013-2018 2013-2018
29. mai 2018 2012-2017 2012-2017
1. juni 2017 2011-2016 2011-2016
2. juni 2016 2010-2015 Flere fullfører videregående
4. juni 2015 2009-2014 Færre slutter på videregående
19. juni 2014 2008-2013 Flere fullfører videregående
28. mai 2013 2007-2012 Flere innvandrere fullfører videregående
30. mai 2012 2011 Stabil gjennomstrømning i videregående
1. juni 2011 2010 Mange grunnskolepoeng gir høy gjennomføring
1. juli 2010 2004-2009 Direkte overgang til videregående gir lavest frafall
3. september 2009 2003-2008 Starter på yrkesfag, ender med studiekompetanse
16. oktober 2008 2002-2007 En av fem slutter underveis
20. september 2007 2001-2006 Syv av ti oppnår studie- eller yrkeskompetanse