172168_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/vgogjen/aar
172168_tabell
statistikk
2014-06-19T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false
Videregående opplæring. Gjennomstrømning

Gjennomføring i videregående opplæring2008-2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Elever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, og andelen som har fullført med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem årfullscreen-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, og andelen som har fullført med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem årexcel-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, og andelen som har fullført med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem årcsv-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, og andelen som har fullført med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år
Tabell 2Elever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år og etter kjønn. Prosentfullscreen-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år og etter kjønn. Prosentexcel-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år og etter kjønn. Prosentcsv-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år og etter kjønn. Prosent
Tabell 3Elever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, utdanningsprogram og kjønn. Prosentfullscreen-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, utdanningsprogram og kjønn. Prosentexcel-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, utdanningsprogram og kjønn. Prosentcsv-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, utdanningsprogram og kjønn. Prosent
Tabell 4Elever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosentfullscreen-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosentexcel-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosentcsv-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosent
Tabell 5Elever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og hjemstedsfylke ved 16 år. Prosentfullscreen-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og hjemstedsfylke ved 16 år. Prosentexcel-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og hjemstedsfylke ved 16 år. Prosentcsv-iconElever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og hjemstedsfylke ved 16 år. Prosent
Tabell 6Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og landbakgrunn. Prosentfullscreen-iconInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og landbakgrunn. Prosentexcel-iconInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og landbakgrunn. Prosentcsv-iconInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og landbakgrunn. Prosent
Tabell 7Elever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst , etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, studieretning og sluttkompetanse. Prosentfullscreen-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst , etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, studieretning og sluttkompetanse. Prosentexcel-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst , etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, studieretning og sluttkompetanse. Prosentcsv-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst , etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, studieretning og sluttkompetanse. Prosent
Tabell 8Elever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, grunnskolepoeng og kjønn. Prosentfullscreen-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, grunnskolepoeng og kjønn. Prosentexcel-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, grunnskolepoeng og kjønn. Prosentcsv-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, grunnskolepoeng og kjønn. Prosent
Tabell 9Elever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst , etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, grunnskolepoeng og studieretning. Prosentfullscreen-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst , etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, grunnskolepoeng og studieretning. Prosentexcel-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst , etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, grunnskolepoeng og studieretning. Prosentcsv-iconElever som startet på grunnkurs for første gang angitt høst , etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, grunnskolepoeng og studieretning. Prosent
Tabell 10Elever som startet i VG1 for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter tre år og etter studieretning. Prosentfullscreen-iconElever som startet i VG1 for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter tre år og etter studieretning. Prosentexcel-iconElever som startet i VG1 for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter tre år og etter studieretning. Prosentcsv-iconElever som startet i VG1 for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter tre år og etter studieretning. Prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken