Studenter i universitets- og høgskoleutdanning1. oktober 2015

Innhold

Arkiv for Studenter i universitets- og høgskoleutdanning - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. april 2016 1. oktober 2015 Solid økning i antall studenter
4. mai 2015 1. oktober 2014 Flere kvinner i høyere utdanning
23. mai 2014 1. oktober 2013 Flest studerer helse, sosial og idrettsfag
26. januar 2012 1. oktober 2011 Økning i antall studenter
29. mai 2013 1. oktober 2012 Stadig flere studenter
23. juni 2006 1. oktober 2005 Færre studerer naturvitenskap
22. mai 2012 1. oktober 2011 Mange innvandrere studerer farmasi
20. mai 2011 1. oktober 2010 Høy deltakelse blant norskfødte med innvandrerforeldre
27. januar 2011 1. oktober 2010 Stadig flere studenter
13. oktober 1999 1. oktober 1998 Færre studenter ved UiO
11. mai 2004 1. oktober 2003 Færre studenter
24. juni 2002 1. oktober 2001 Litt flere innvandrere tar høyere utdanning
4. juli 2003 1. oktober 2002 6 av 10 studenter er kvinner
18. juni 2007 1. oktober 2006 Flere studerer ved høgskolene
27. mai 2005 1. oktober 2004 209 900 studenter
24. januar 2007 1. oktober 2006 Færre menn i høyere utdanning
24. januar 2006 1. oktober 2005 Liten endring i antall studenter
15. juni 2009 1. oktober 2008 Størst vekst ved statlige høgskoler
17. juni 2008 1. oktober 2007 Færre velger humanistiske og estetiske fag
23. januar 2009 1. oktober 2008 Økning i antall studenter
23. januar 2008 1. oktober 2007 Færre studenter over 25 år
1. juni 2010 1. oktober 2009 Deltagelse i høyere utdanning i endring
29. januar 2010 1. oktober 2009 Flere studenter ved de fleste lærestedene