280480_tabell_287077_not-searchable
/utdanning/statistikker/utgrs/aar
280480_tabell_287077
statistikk
2016-12-14T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
false
Statistikk over utvikling i grunnskolar, elevtal og undervisning i Noreg. Lær meir om kor mange som går i private skolar, får spesialundervisning og skilnaden mellom fylka. Statistikken er årleg.

Elevar i grunnskolen1. oktober 2016

Innhald

Elevar med morsmålsopplæring og særskild norskopplæring
SkoleårElevar i altElevar med morsmåls- og/eller tospråkleg fagopplæringElevar med særskild norskopplæring
2012614 89418 56744 265
2013615 32717 16544 829
2014618 99615 26443 380
2015623 75514 16243 394
2016629 27514 24045 272