Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2010/2011

Innhold

Arkiv for Gjennomføring ved universiteter og høgskoler - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. oktober 2006 2004/2005 Flere fullfører en grad
5. oktober 2005 2003/2004 Utdanning på normert tid er unormalt
17. november 2004 2002/2003 Mange studenter studerer for lenge