15514_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/arkiv
15514
Mange studenter studerer for lenge
statistikk
2004-11-17T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2002/2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mange studenter studerer for lenge

For en femtedel av studentene som fullførte en cand.polit.- eller cand. philol.-grad studieåret 2002/03 var det 13 år eller mer siden første gang de var registrert i høyere utdanning. Også siviløkonomene var betydelig lenger i utdanningssystemet enn studiets varighet skulle tilsi, seks år eller mer for over halvparten.

55 prosent av allmennlærerstudentene og 51 prosent av sykepleiestudentene som fullførte utdanningen 2002/03, hadde lengre fartstid i høyere utdanning enn utdanningens lengde skulle tilsi. For siviløkonomstudentene var tilsvarende andel hele 78 prosent. Tallene viser antall år fra personen første gang ble registrert i høyere utdanning til vedkommende fullfører et studium. Opphold underveis eller bytte av studium kan dermed påvirke tallene - eksempler kan være militærtjeneste eller arbeid.

Hver tredje student fullførte ingen grad

Resultater etter ti år i utdanningssystemet for studenter som startet årene 1982 og 1992, viser at en tredjedel ikke har fullført noen grad i løpet av ti år. I 1992-kullet hadde 50 prosent fullført en lavere grad og 17 prosent fullført en høyere grad. For 1982-kullet var andelene 2 prosentpoeng lavere.

Oppnådd utdanning etter ti år for nye studenter, etter foreldrenes utdanningsnivå

Flere menn fullfører lang høyere utdanning

I 1992-kullet hadde 21 prosent av de mannlige og 14 prosent av de kvinnelige studentene fullført en utdanning på master- eller hovedfagsnivå i løpet av ti år. Forskjellen mellom menn og kvinner var større i 1982-kullet. Der fullførte bare 10 prosent av de kvinnelige studentene et studium på master- eller hovedfagsnivå i løpet av ti år. Kvinnene hadde den høyeste andelen gjennomførte laveregradsutdanninger i begge kull.

Foreldrenes utdanningsnivå betyr mye

Av nye studenter i 1992 hvor en av foreldrene har mer enn fire års høyere utdanning, fullførte 74 prosent et studium i løpet av ti år. Drøyt halvparten av disse fullførte en grad på master- eller hovedfagsnivå. I samme kull hadde 63 prosent av studentene hvor begge foreldre har grunnskoleutdanning fullført en høyere utdanning. Bare 5 prosent av disse fullførte en grad på master- eller hovedfagsnivå.

Tabeller: