84267
/utdanning/statistikker/eksuvh/arkiv
84267
Flest menn fullfører innenfor realfag
statistikk
2012-05-22T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Studiepoeng og fullført høyere utdanning2010/2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest menn fullfører innenfor realfag

Om lag 30 prosent av alle menn som fullførte en universitets- og høgskoleutdanning i 2010/11, fullførte innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag - også kalt realfag. Kun 8 prosent av kvinnene fullførte innenfor samme fagfelt.

Drøyt 15 100 universitets- og høgskoleutdanninger1 ble fullført av menn i 2010/11. Av disse ble 30 prosent, eller 4 500, fullført innenfor realfag. Over 24 100 universitets- og høgskoleutdanninger ble fullført av kvinner. Likevel var det bare 8 prosent, eller 2 000 kvinner, som fullførte innenfor dette fagfeltet. Innenfor fagfeltet helse-, sosial- og idrettsfag var det imidlertid størst andel kvinner som fullførte, med 31 prosent. Dette utgjør kun mindre forskjeller fra året før.

Økning i fullførte grader

I studieåret 2010/11 ble det fullført over 39 200 universitets- og høgskoleutdanninger. Det er en økning på nær 2 500 fullføringer fra året før. Om lag 80 prosent av denne økningen, eller 1 950, skjedde ved universitetene. Økningen på nær 2 500 fordelte seg likt mellom lavere og høyere nivå, og begge nivåene hadde en økning på nesten 1 250 flere utdanninger i 2010/11 sammenlignet med året før. I tillegg ble det avlagt 1 298 doktorgrader ved norske læresteder. Det er nesten 100 flere enn studieåret før.

Lavere nivå

Universitets- og høgskoleutdanninger på lavere nivå tilsvarer utdanninger på fire år eller mindre, men samtidig minst to år.

Høyere nivå

Universitets- og høgskoleutdanninger på høyere nivå tilsvarer utdanninger på mer enn fire år. Doktorgrader er her ikke inkludert.

Høy andel innvandrere blant avlagte doktorgrader

Verdt å merke seg er også den høye andelen innvandrere som avlegger doktorgrad ved norske læresteder. I 2010/11 sto innvandrere for over 25 prosent av alle fullførte doktorgrader. Denne andelen vil trolig øke i tiden framover, i tråd med nyere tall fra NIFUs ”Doktorgrader i tall” (februar 2012) , som viser at andelen med ikke-norsk statsborgerskap blant doktorandene var på hele 33 prosent i 2011. At det er et lavt antall norskfødte med innvandrerforeldre blant avlagte doktorgrader, forklares ved at ytterst få har nådd naturlig alder for avlagt doktorgrad.

Det ble fullført 106 mastergrader i farmasi i 2010/11. Av disse var drøye 30 prosent innvandrere. Andelen innvandrere blant fullførte mastergrader i odontologi var i overkant av 13 prosent. Innenfor fullførte fireårige allmennlærer-/grunnskolelærerutdanninger utgjorde innvandrere bare i underkant av 2 prosent.

For norskfødte med innvandrerforeldre var tendensen den samme. Nesten 6 prosent av fullførte mastergrader i farmasi i 2010/11 ble fullført av norskfødte med innvandrerforeldre og drøye 5 prosent blant fullførte mastergrader i odontologi. Blant andre utvalgte fullførte utdanninger var andelen norskfødte med innvandrerforeldre vesentlig lavere.

Fullførte utdanningsprogram og innvandringskategori

Fordi innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fordelt på fullførte studieprogram innenfor universitets- og høgskolenivå i 2010/11 er relativt få i antall, endres andelene raskt - selv ved små endringer.

1Avlagte doktorgrader er ikke inkludert.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB