22368
/utdanning/statistikker/eksuvh/arkiv
22368
Færre kvinner fullførte høyere utdanning
statistikk
2009-05-26T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Studiepoeng og fullført høyere utdanning2007/2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre kvinner fullførte høyere utdanning

I 2007/08 var det for første gang på flere år en nedgang i antall kvinner som fullførte en høyere utdanning. Totalt ble det fullført færre utdanninger innenfor helse-, sosial- og idrettsfag, mens antall fullførte realfagsutdanninger var stabilt. Kvinnene avla 45 prosent av doktorgradene.

Fullførte universitets- og høgskoleutdanninger

I studieåret 2007/08 ble det fullført om lag 34 100 utdanninger ved landets universiteter og høgskoler - mot 34 500 året før. Nedgangen skyldes at færre kvinner fullførte en høyere utdanning i 2007/08 sammenlignet med året før. Dette er første gang siden 2001/02 at det har vært en slik nedgang blant kvinner. Siden 2004/05 har stadig flere menn fullført høyere utdanning.

Drøyt 24 600 universitets- og høgskoleutdanninger ble fullført på lavere nivå i 2007/08 - en økning på om lag 600 fra året før. På høyere nivå ble det fullført over 9 400 utdanninger, noe som tilsvarer en nedgang på 1 000 fra året før. I første rekke er nedgangen et resultat av et kunstig løft i antall fullførte universitets- og høgskoleutdanninger på høyere nivå i 2006/07. Utfasingen av enkelte utdanningsprogram ved overgang til ny gradsstruktur i høyere utdanning førte nemlig til en kraftig økning av fullførte utdanninger etter gammel gradsstruktur i 2006/07 - spesielt innenfor Cand.polit., Cand.philol. og Cand.scient.

Universitets- og høgskoleutdanninger på lavere nivå tilsvarer utdanninger på 4 år eller mindre, men samtidig minst 2 år. Universitets- og høgskoleutdanninger på høyere nivå tilsvarer utdanninger på mer enn 4 år. Doktorgarder er her ikke inkludert.

Nedgang innenfor helse-, sosial- og idrettsfag

Det ble fullført 400 færre utdanninger innenfor det kvinnedominerte fagfeltet helse-, sosial- og idrettsfag i 2007/08 sammenlignet med året før. Dette henger sammen med at færre kvinner fullførte høyere utdanning dette året. Størst økningen finner vi innenfor fagfeltet økonomiske og administrative fag, hvor det ble gjennomført nesten 650 flere utdanninger. Innenfor realfag - som er utdanninger innenfor fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag - ble det fullført 120 færre utdanninger på lavere nivå, mens antallet på høyere nivå holdt seg stabilt.

Kvinnene dominerte mest innenfor fagfeltene helse-, sosial- og idrettsfag samt lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, hvor henholdsvis 84 og 72 prosent av universitets- og høgskoleutdanningene på lavere nivå ble fullført av kvinner. Menn fullførte 74 prosent av utdanningene på lavere nivå innenfor fagfeltene naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag samt samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag.

Kraftig økning i avlagte doktorgrader

Det ble gjennomført 1 231 doktorgradsdisputaser i 2007/08. Dette er 251 - eller 25 prosent - flere enn året før. Økningen var prosentvis størst i fagfeltene samfunnsfag og juridiske fag samt helse-, sosial- og idrettsfag, med henholdsvis 57 og 35 prosent. Kvinneandelen var høyest innenfor fagfeltet helse-, sosial- og idrettsfag med 56 prosent. Mennene dominerer innenfor fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag med 66 prosent.

En av fire avlagte doktorgrader ved norske læresteder ble tatt av utenlandske statsborgere. I realfag ble hele 34 prosent av doktorgradene avlagt av utenlandske statsborgere.

NIFU STEP publiserer mer detaljert statistikk på avlagte doktorgrader, og statistikkbasen NORBAL gir doktorgradsstatistikk for alle nordiske og baltiske land.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB