22372
/utdanning/statistikker/eksuvh/arkiv
22372
Fortsatt flest menn på realfag
statistikk
2007-06-01T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Studiepoeng og fullført høyere utdanning2005/2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt flest menn på realfag

Kvinneandelen på fullførte realfagsutdanninger økte med 2 prosentpoeng forrige studieår, men menn er fremdeles i klar overvekt. Tre av fire realfagsutdanninger med en varighet på inntil fire år ble fullført av menn. På utdanninger over fire år var andelen to av tre.

Det ble fullført om lag 1 400 flere utdanninger ved landets universiteter og høgskoler i studieåret 2005/06 enn året før. Dette utgjør en økning på 5 prosent. Kvinner fullførte 62 prosent av alle utdanningene. Kvinneandelen har dermed holdt seg konstant de siste par årene, etter å ha økt i flere år. Av 32 700 fullførte utdanninger fullførte kvinner 20 300 utdanninger, mens menn sto for 12 500. 65 prosent av utdanningene på lavere nivå ble fullført av kvinner, mens den tilsvarende andelen for utdanning på høyere nivå var 54.

Kvinneandel for fullførte utdanninger. Alle fagfelt og realfag. Prosent

Til tross for at flere kvinner enn menn fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler og er i flertall på de fleste fagfelt, er mennene ennå i flertall på avlagte utdanninger innen realfag. Realfag er her utdanninger tatt på fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Det ble fullført 5 200 utdanninger innen realfag i studieåret 2005/06. På lavere nivå ble det fullført 2 900, og på høyere nivå ble det fullført 2 300 utdanninger. Kvinneandelene økte med 2 prosentpoeng for fullførte utdanninger på begge nivåer fra året før, fra 23 til 25 prosent på lavere nivå og fra 34 til 36 prosent på høyere nivå.

Markant økning på høyere nivå

Økningen i fullførte utdanninger som fant sted i tiårsperioden fra 1995/06 til 2005/06, skjedde for det meste på lang høyere utdanning. Det ble fullført om lag 1 400 flere utdanninger av en varighet på fire år eller mer i 2005/06 enn ti år tidligere. Økningen i antall fullførte utdanninger av inntil fire års varighet økte bare med i underkant av 300.

Flere ferdige med samfunnsfag og juridiske fag

Innen fagfeltet samfunnsfag og juridiske fag gjorde 50 prosent flere seg ferdige med en utdanning på lavere nivå siste studieår sammenlignet med året før. I løpet av studieåret 2005/06 ble det avsluttet om lag 1 600 utdanninger innen dette fagfeltet, mens det året før ble avsluttet om lag 1 100 utdanninger.

Nest færrest doktorgrader i Norden

Om lag 530 menn og 360 kvinner avla en doktorgrad i studieåret 2005/06. 40 prosent av dem avlegges innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Sammenligner vi med de andre nordiske landene, er det bare på Island det avlegges færre doktorgrader enn i Norge. I Sverige hvor det blir tatt flest doktorgrader av de nordiske landene, avlegges det tre ganger flere enn i Norge. I 2005 ble det avlagt 2 737 doktorgrader I Sverige.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB