22374
/utdanning/statistikker/eksuvh/arkiv
22374
Menn i mindretall på lang høyere utdanning
statistikk
2006-06-01T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Studiepoeng og fullført høyere utdanning2004/2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Menn i mindretall på lang høyere utdanning

I skoleåret 2004/05 fullførte for første gang flere kvinner enn menn utdanning med en varighet på mer enn fire år ved landets universiteter og høgskoler.

I flere år har det blitt stadig flere kvinner i forhold til menn som tar utdanning ved universiteter og høgskoler. Kvinnene har i noen år vært i flertall på lavere nivå, det vil si utdanninger på fire år eller mindre. Frem til 2004/05 har det imidlertid vært flest menn som har fullført en utdanning på høyere nivå.

De siste tallene over fullførte utdanninger ved landets universiteter og høgskoler viser at det i skoleåret 2004/05 var 4 052 kvinner og 3 796 menn som fullførte en slik utdanning på høyere nivå. Tallene for forrige år var henholdsvis 3 550 og 4 055. Når det gjelder doktorgrader, avlegges de fleste av menn. Innenfor fagområdene primærnæringsfag og lærerutdanning samt utdanninger i pedagogikk er det flest kvinner.

Kvinneandel for fullførte høyere utdanninger. Prosent

Kvinner i vekst

Veksten i antall fullførte universitets- og høgskoleutdanninger har stagnert de siste to studieårene, men antallet over en tiårsperiode har økt med 5 165, eller om lag 20 prosent. Ser vi nærmere på tallene, ser vi at det er kvinnene som har stått for økningen.

Antall kvinner som har fullført universitets- og høgskoleutdanninger har økt med nesten 40 prosent den siste tiårsperioden, fra 14 120 til 19 567. For menn ser vi derimot en liten nedgang. I 2004/05 var det 11 756 menn som fullførte en universitets- eller høgskoleutdanning. Ti år tidligere var antallet 12 038, det vil si vel 2 prosent nedgang i perioden.

Helse-, sosial- og idrettsfag mest populært på lavere nivå

I skoleåret 2004/05 ble det fullført flest universitets- og høgskoleutdanninger på lavere nivå innenfor helse-, sosial- og idrettsfag. Kvinner sto bak 85 prosent av 7 400 utdanninger som ble fullført på dette fagområdet på lavere nivå. Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk var også populære, med 5 600 fullførte utdanninger.

Flere tar økonomiske og administrative fag på høyere nivå

Økonomiske og administrative fag har blitt mindre populære på lavere nivå, men mer populære på høyere nivå siste tiår. Økonomiske og administrative fag, som var det største fagfeltet på lavere nivå for ti år siden, var det tredje største fagfeltet i 2004/05. Det ble fullført 1 054 færre utdanninger innenfor disse fagene i 2004/05. Det utgjør en femtedels reduksjon. Selv om antall fullførte utdanninger lengre enn fire år innenfor økonomiske og administrative fag har gått ned fra 1 172 til 1 145 det siste året, er det likevel dette fagområdet som har hatt størst prosentvis vekst den siste tiårsperioden, med 833 flere fullførte. I 2004/05 var det fremdeles flest fullførte utdanninger på høyere nivå innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Tiårsperioden sett under ett viser at det avsluttes færre utdanninger på dette fagfeltet nå enn for ti år siden.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB