53256
/utdanning/statistikker/eksuvh/aar
53256
Flere grader fullført i høyere utdanning
statistikk
2011-05-20T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Studiepoeng og fullført høyere utdanning2009/2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere grader fullført i høyere utdanning

Det ble fullført 36 800 universitets- og høgskoleutdanninger ved norske læresteder i 2009/10. Dette er en økning på 2 700 fra året før. Halvparten av utdanningene på lavere nivå ble fullført av 19-24-åringer, mens halvparten av utdanningene på høyere nivå ble fullført av 25-29-åringer.

Fullførte universitets- og høgskoleutdanninger, etter utdanningens nivå

Økningen i antall fullførte universitets- og høgskoleutdanninger fra drøye 34 100 i 2008/09 til 36 800 i 2009/10, er den største siden midten av 1990-tallet. Om lag 1 700 flere utdanninger ble fullført på lavere nivå, noe som tilsvarer en økning på 7 prosent fra året før. Sist det var en like stor prosentvis årlig økning på lavere nivå var mellom 1997/98 og 1998/99. På høyere nivå ble det fullført nesten 1 000 flere utdanninger i 2009/10 sammenlignet med året før. Dette tilsvarer en økning på 10 prosent. Økningen i fullførte utdanninger fra 2008/09 til 2009/10 kan delvis forklares av en befolkningsvekst i aktuelle årskull.

Lavere nivå

Universitets- og høgskoleutdanninger på lavere nivå tilsvarer utdanninger på fire år eller mindre, men samtidig minst to år.

Høyere nivå

Universitets- og høgskoleutdanninger på høyere nivå tilsvarer utdanninger på mer enn fire år. Doktorgrader er her ikke inkludert.

Av de som fullførte en universitets- og høgskoleutdanning på lavere nivå i 2009/10 var nesten 65 prosent kvinner - en liten økning fra året før. Blant de som fullførte på høyere nivå var 54 prosent kvinner, en nedgang på nær 2 prosentpoeng.

Andel avlagte doktorgrader av personer med utenlandsk statsborgerskap. 1999/00-2009/10. Prosent

Ny økning i antall avlagte doktorgrader

I 2009/10 ble det avlagt 1 202 doktorgrader ved norske læresteder. Dette er 118 flere enn året før. Kvinneandelen holdt seg på om lag 45 prosent, og ligger dermed på samme nivå som året før.

Andelen personer med utenlandsk statsborgerskap som avlegger doktorgrader ved norske læresteder fortsetter å øke. I 1999/00 ble 12 prosent av doktorgradene avlagt av personer med utenlandsk statsborgerskap, sammenlignet med 26 prosent i 2009/10. Nyere tall fra NIFUs ”Doktorgrader i tall” (februar 2011) tyder på at denne andelen vil fortsette å øke.

Økning innenfor de fleste fagfelt

Økningen i fullførte utdanninger på lavere nivå på om lag 1 700 fra 2008/09 til 2009/10, medførte en økning i alle fagfelt med unntak av helse-, sosial- og idrettsfag som hadde en nedgang på nesten 250.

Økningen i fullførte utdanninger på høyere nivå på nesten 1 000 ga en tilsvarende økning i de fleste fagfelt. Størst prosentvis økning var det innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, med en økning på 19 prosent fra 2008/09 til 2009/10.

Flest kvinner fullførte en universitets- og høgskoleutdanning innenfor helse-, sosial- og idrettsfag i 2009/10. Over 30 prosent av kvinnene som fullførte en høyere utdanning tok den innenfor dette fagfeltet. Om lag 26 prosent av innvandrerkvinnene som fullførte en høyere utdanning og 36 prosent av norskfødte kvinner med innvandrerforeldre, fullførte innenfor helse-, sosial- og idrettsfag.

Blant menn avsluttet flest (28 prosent) innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. For mannlige innvandrere avsluttet hele 39 prosent innenfor dette fagfeltet og 27 prosent av norskfødte menn med innvandrerforeldre. Blant norskfødte menn med innvandrerforeldre var det 28 prosent som fullførte innenfor økonomiske og administrative fag i 2009/10. Dette var dermed det mest vanlige fagfeltet for denne gruppen.

Nærmere om norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre som fullførte en universitets- og høgskoleutdanning i 2009/10, er relativt få i antall og andelene endres raskt ved selv små endringer.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB