22376
/utdanning/statistikker/eksuvh/aar
22376
Drøyt 30 000 utdanninger fullført
statistikk
2005-05-13T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Studiepoeng og fullført høyere utdanning2003/2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drøyt 30 000 utdanninger fullført

Det ble fullført mer enn 31 400 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler studieåret 2003/2004 - 7 prosent flere enn forrige studieår.

Mer enn halvparten av utdanningene ble fullført ved de statlige høgskolene. Statlige og private høgskoler hadde en økning i antallet fullførte utdanninger, mens universitetene registrerte en svak nedgang i forhold til fjoråret.

En av fire utdanninger på høyere nivå

24 prosent av utdanningene som ble fullført studieåret 2003/2004, var på høyere nivå - utdanninger med mer enn fire års varighet. For ti år siden gjaldt dette under 22 prosent av de fullførte utdanningene. Menn stod for halvparten av utdanningene på høyere nivå i 2003/2004, mens prosentandelen for ti år siden var nesten 60 prosent. Kvinner fullførte 65 prosent av utdanningene på lavere nivå i 2003/04, mot 58 prosent i studieåret 1993/1994.

Stabile kjønnsforskjeller etter fagfelt

Kvinner stod for 60 prosent av de fullførte utdanningene ved landets universiteter og høgskoler. Ved universitetene fordelte de fullførte utdanningene seg omtrent likt på menn og kvinner, mens det ved de statlige høgskolene var en sterk kvinnedominans med 67 prosent av de fullførte utdanningene.

Det var i studieåret 2003/2004 tilnærmet like mange menn og kvinner som stod for fullførte utdanninger innenfor fagfeltene økonomiske og administrative fag og samfunnsfag og juridiske fag .

I noen fagfelt fordelte kvinner og menn seg ulikt - på samme måte som for ti år siden: Kvinner var i flertall innenfor faggruppene helse -, sosial - og idrettsfag , lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk og humanistiske og estetiske fag . Menn stod for flertallet av de fullførte utdanningene i faggruppene naturvitenskapelige fag , håndverksfag og tekniske fag og primærnæringsfag .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB