De yngste studentene fullfører flest lavere grader

Publisert:

56 prosent av høyere utdanninger på lavere nivå forrige studieår ble fullført av personer i alderen 19–24 år. De siste ti årene har det dermed vært en økning på 10 prosentpoeng.

I studieåret 2006–2007 ble det fullført om lag 24 100 høyere utdanninger på lavere nivå. Av disse ble 46 prosent fullført av personer i aldersgruppen 19–24 år, og 26 prosent ble fullført av personer i aldersgruppen 25–29 år.

I 2016–2017 var det totale antallet fullførte utdanninger økt til nesten 34 200. 56 prosent ble fullført av den yngste aldersgruppen, og ytterligere 24 prosent ble fullført av personer i alderen 25–29 år. Dette gjør at de yngste studentene nå står for rundt 80 prosent av de fullførte utdanningene på lavere nivå.

Figur 1. Aldersfordeling av studenter som fullførte høyere utdanninger på lavere nivå

50 år eller eldre 40-49 år 30-39 år 19-29 år
2006-2007 1.9 9.0 17.1 72.1
2007-2008 1.8 8.3 16.4 73.5
2008-2009 1.7 7.9 15.6 74.8
2009-2010 1.9 7.7 14.7 75.7
2010-2011 1.8 7.5 14.5 76.3
2011-2012 2.2 7.5 13.8 76.5
2012-2013 1.8 7.2 14.0 76.9
2013-2014 1.7 6.9 13.3 78.1
2014-2015 1.7 6.4 13.4 78.5
2015-2016 1.5 5.8 13.0 79.7
2016-2017 1.6 5.6 12.4 80.5
 

Kvinnene fullfører mest, uansett alder

Ser man på kjønnsfordelingen, fremgår det at kvinnene står for cirka 62 prosent av fullføringene på lavere nivå i de fleste av disse aldersgruppene i 2016–2017. Denne kjønnsfordelingen har vært ganske stabil de siste ti årene. Den største forskjellen mellom kjønnene i 2016–2017 finner vi blant personer i førtiårene; her stod kvinner for nesten 68 prosent av de fullførte utdanningene.

Figur 2. Fullførte utdanninger på lavere nivå, andel etter kjønn og aldersgruppe. 2016-2017

19-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år og eldre
Menn 38.7 38.7 32.5 36.5
Kvinner 61.3 61.3 67.5 63.5
 

Faktaside

Kontakt