Hver tredje mann fullfører ikke lærerutdanningen

Publisert:

Endret:

33 prosent av mennene som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet i 2011, fullførte ikke i løpet av seks år. For kvinner var det 20 prosent som ikke fullførte.

Av de om lag 2 500 studentene som startet på lærerutdanningen for første gang i 2011, fullførte 52 prosent innen fire år, viser nye tall fra statistikken Gjennomføring ved universiteter og høgskoler. Etter ytterligere to år hadde 65 prosent fullført. I løpet av denne seksårsperioden var det 16 prosent som avbrøt studiet, og halvparten avbrøt etter første året. Resten er fortsatt under utdanning eller har fullført annet studium.1

Flest kvinner fullfører utdanningen innen fire år

Bare 27 prosent av studentene som startet på lærerutdanningen i 2011 for første gang, var menn, og en større andel kvinner fullførte utdanningen innen fire år enn menn.

I 2011-kullet fullførte 55 prosent av kvinnene og 45 prosent av mennene innen fire år. Kvinneandelen som fullførte innen seks år, var nesten 70 prosent. For menn var den 56 prosent.

12 prosent av kvinnene har fullført annen høyere utdanning i løpet seks år, mens tilsvarende andel for menn er 9 prosent.

Det er fortsatt størst andel menn som avbryter studiene. I 2011-kullet avbrøt 24 prosent av de mannlige studentene lærerutdanningen. Tilsvarende andel for kvinner var drøye 13 prosent.

Menn fullfører oftere lang høyere utdanning

Av de nye studentene som startet i høyere utdanning i 2009, hadde 66 prosent fullført en grad i løpet av åtte år – 61 prosent av de mannlige studentene og 69 prosent av de kvinnelige.

Ser vi bare på lang høyere utdanning, er bildet noe annerledes. 28 prosent av mennene fullførte en høyere grad innen åtte år, mens tilsvarende tall for kvinner var 23 prosent.

1 Studenter som startet i allmennlærerutdanning første gang i perioden 1.10.2010 - 30.09.2011

Figur 1. Gjennomføring for nye studenter i allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet i 2011¹ og status i 2017

Fullført innen 4 år Fullført innen 6 år Fullført annet studium Fortsatt i utdanning Avbrutt
Menn 45.0 11.0 9.0 12.0 23.0
Kvinner 55.0 14.0 12.0 7.0 12.0
Begge kjønn 52.0 13.0 10.0 9.0 16.0

1 Begrepet allmennlærerutdanning er endret i artikkelen til allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet.

Faktaside

Kontakt