Foreldrenes utdanningsnivå har mye å si

Publisert:

Av de nye studentene som startet i høyere utdanning i 2008, hadde 66 prosent fullført en grad i løpet av åtte år. Det er studentene som selv har høyt utdannede foreldre som oftest fullfører utdanningen.

Jo høyere utdanning minst én av foreldrene hadde, jo større var andelen som fullførte en grad i løpet av åtte år. Blant de nye studentene fra 2008 som hadde foreldre med lang høyere utdanning, hadde 78 prosent oppnådd en grad etter åtte år. Til sammenligning hadde 46 prosent av studentene med foreldre som kun hadde grunnskoleutdanning fullført. Høyest andel som ikke fullførte finner man blant studentene i denne gruppen.

Figur 1. Nye studenter i 2008¹ etter foreldrenes utdanningsnivå og oppnådd grad etter åtte år

Lang høyere utdanning Kort høyere utdanning Videregående utdanning Grunnskoleutdanning
Fullført doktorgrad 0.2 0.0 0.0 0.0
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 46.7 29.8 14.3 7.6
Fullført lavere grad, 2-4 år 30.9 45.2 47.5 38.5
Ingen fullført grad 22.2 25.0 38.2 53.8

Betydningen av foreldrenes utdanningsnivå er enda større blant studentene som fullførte en grad med lengde på mer enn fire år. 47 prosent av studentene med foreldre med lang høyere utdanning fullførte en grad av denne typen i dette tidsrommet. Tilsvarende andel for studenter som hadde foreldre med kun grunnskoleutdanning, var 8 prosent.

Ser man alle de nye studentene under ett, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå, hadde 25 prosent oppnådd en høyere grad.

 

Faktaside

Kontakt