Få med innvandrerbakgrunn underviser i grunnskolen

Publisert:

Endret:

Kun 6,9 prosent av alle ansatte lærere i grunnskolen har innvandrerbakgrunn. Det er imidlertid klart vanligere med innvandrerbakgrunn blant andre ansatte i elevrettet arbeid.

Tekst og figurer er rettet 20. august 2019.

Omtrent 17 prosent av alle barn i grunnskolealder har innvandrerbakgrunn, men kun 6,9 prosent av alle ansatte lærere i grunnskolen har samme bakgrunn, viser statistikken Ansatte i barnehage og skole

Det er også relativt få lærere med innvandrerbakgrunn i videregående skole, 7,3 prosent. Andelen med innvandrerbakgrunn er imidlertid noe høyere blant lærere i barnehager og voksenopplæringsinstitusjoner, henholdsvis 8,9 og 14,2 prosent.

Figur 1. Andel lærere med innvandrerbakgrunn, etter utdanningsinstitusjon. 2018

Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
Barnehage 8.1 0.8
Grunnskole 6 0.9
Videregående skole 6.9 0.4
Voksenopplæringsinstitusjon 13.7 0.5

Forskning viser at det er akademiske fordeler å ha lærere med samme bakgrunn som elevene. Lærere med minoritetsbakgrunn kan være rollemodeller og hjelpe barn med innvandrerbakgrunn å integrere seg i det norske samfunnet og forstå de norske normene.

1 av 5 andre ansatte som arbeider med barna i barnehagen har innvandrerbakgrunn

For andre ansatte i elevrettet arbeid er innvandrerandelen betydelig større enn blant lærere. Lavest andel finner vi på videregående skole hvor 10,8 prosent av andre ansatte i elevrettet arbeid har innvandrerbakgrunn, mens på grunnskolen er denne andelen 13,7 prosent. I barnehagen finner vi at andelen blant andre ansatte som arbeider med barna er 19,7 prosent, og i voksenopplæringsinstitusjoner har hele 43 prosent av alle andre ansatte i elevrettet arbeid innvandrerbakgrunn.

Figur 2. Andel andre ansatte i elevrettet arbeid med innvadringsbakgrunn, etter opplæringsinstitusjon. 2018

Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
Barnehage 18.8 0.9
Grunnskole 12 1.7
Videregående skole 9.7 1.2
Voksenopplæringsinstitusjon 42.1 0.9
 

Kontakt