397627_tabell_418230_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
397627_tabell_418230
statistikk
2020-04-20T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskademars 2020

Innhold

Drepte
Mars 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt77
Menn76
Kvinner01
Trafikanter
Bilførere45
Bilpassasjerer10
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende21
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år11
25-44 år22
45-64 år32
65 år og over12
Uoppgitt alder00